4 AKTIVITI UTAMA PENGURUS


Di dalam sesebuah organisasi ramai yang mengimpikan untuk menjadi seorang pengurus yang berkesan. Secara umumnya, sebagai seorang pengurus yang berkesan terdapat empat aktiviti utama pengurus yang perlu dilakukan iaitu:1.     Aktiviti Rutin
Kebiasaannya. pengurus melakukan kerja-kerja rutin seperti membuat keputusan, mengawasi operasi harian organisasi dan subordinat dalam memastikan aktiviti organisasi berjalan dengan lancar. Kebiasaannya aktiviti-aktiviti rutin adalah lebih ringan dan mudah kerana ia telah sedia terprogram yang lazimnya dibuat menurut tatacara, peraturan dan tabiat.


2.      Penghebah Maklumat
Pengurus mendapat dan mengkomunikasikan maklumat secara rutin dengan menyediakan pekeliling, menghebahkan polisi, prosedur dan peraturan dari semasa ke semasa kepada seluruh ahli organisasi.


3.      Mengurus Sumber Manusia
Pengurus berperanan untuk merekrut, melatih, membangunkan kerjaya, memotivasi, membimbing dan mendisiplinkan para subordinat. Pada masa yang sama, mereka perlu memastikan persekitaran kerja yang ceria dengan menguruskan konflik, ketegangan dan bertindak sebagai perunding dalam menyelesaikan masalah subordinat.


4.      Pembangunan Jaringan
Pengurus berperanan untuk mendalam dan melebarkan jaringan di antara subordinat dengan pemegang berkepentingan (stakeholders) yang lain seperti para pelanggan, pengedar, pembekal yang berada di luar organisasi. Pengurus perlu bersosial dengan subordinat supaya wujud interaksi dan faham memahami di antara satu sama lain. Pengurus juga perlu menangani masalah yang timbul akibat daripada politik organisasi yang boleh meretakkan perhubungan dalam organisasi.

Catatan popular daripada blog ini

Senarai Individu 10 Terkaya Di Malaysia tahun 2015

FUNGSI UTAMA PENGURUS DALAM PENGORGANISASIAN